COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi

TÜSEV Tarafından Hazırlanan Covid-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi- II Sonuçları Yayımlandı


Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın üyesi olduğu Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı'nın  (TÜSEV) COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, salgının Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarını ne şekilde etkilediğini anlayabilmek, ihtiyaçları tespit edebilmek ve çözüm önerileri sunabilmek adına yaptığı  çalışmalar kapsamında hazırlanan  COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren STK’lara Etkisi Anketi-II’nin sonuçları yayımlandı. 

Söz konusu  anket sonuçlarını https://covid19vestklar.tusev.org.tr/ adresinden inceleyebilir, bu bağlantıdan ise detaylı anket raporuna ulaşabilirsiniz.